Tại sao không nên cắt amidan nếu chưa cần thiết?

Sức khỏe
Cắt amidan khiến bạn có thể tăng nguy cơ bị cúm, giảm sức đề kháng và mắc bệnh đường hô hấp.