Thói quen ăn uống của người Việt qua những con số

Khỏe 360
Giới trẻ chi ra hơn 13.000 tỷ đồng mỗi tháng để ăn vặt, trong đó tiêu thụ mì đứng trong nhóm top thế giới.