Thực hư thông tin nọc bọ cạp xanh chữa ung thư

Khỏe 360
Thuốc hỗ trợ điều trị ung thư từ nọc bọ cạp xanh từ lâu vốn gây tranh cái về công dụng thực của nó.