Ung thư sẽ được chẩn đoán bằng phần mềm riêng

Khỏe 360
Một tin vui đã đến với những người muốn được chẩn đoán ung thư khi giờ đây, mọi công đoạn sẽ nhanh, chính xác hơn nhiều so với các cách làm với công nghệ cũ.