Giải cứu tên trộm bị mắc kẹt trên tầng 3

Video
Tên trộm đã cố gắng đột nhập vào một căn hộ ở tầng 3 qua cửa sổ nhưng không thành công. Hắn đã không dám leo xuống và đã được lính cứu hộ giải cứu bằng một cái thang dài.