Giải cứu voi mắc lầy ngoạn mục

Video
Mặc dù đã nỗ lực hết sức nhưng chú voi đáng thương bị sa lầy vẫn không thể thoát khỏi đó