Giải mã 'Quân khu Nam Đồng'

Video
Khu Nam Đồng được cho là khu gia binh lớn nhất tại Hà Nội thời bấy giờ với trên 500 gia đình sinh sống, trong đó nhiều thế hệ đi và đến. Và cuộc sống trong khu nhà tập thể đặc biệt này đã được tác giả Bình Ca đưa vào những trang sách 'Quân khu Nam Đồng' đang gây sốt cộng đồng mạng. Nhà thơ Hữu Việt - em trai tác giả tiết lộ nhiều thông tin thú vụ xung quanh cuốn sách này.
Xem thêm