Bầu sô mắng chửi Lưu Chí Vỹ lên tiếng: Tôi chỉ biết rớt nước mắt!

Giải trí
Anh Huy Nguyễn đã chia sẻ đầu đuôi sự việc tối Lưu Chí Vỹ bị khán giả đuổi đánh.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT