Cậu bé 10 tuổi hiểu tường tận mọi cơn bão ở Việt Nam

Giải trí
An Khánh có thể kể vanh vách tên, đặc điểm của các cơn bão từng đổ bộ vào Việt Nam và những thiệt hại chúng gây ra.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT