Cô gái đoạt 100 triệu đồng 'Thách thức danh hài' có gia cảnh khó khăn

Giải trí
Kim Hoàng - sinh viên 23 tuổi chọc cười Trấn Thành, Trường Giang chỉ bằng một bài hát có hoàn cảnh khó khăn, luôn nỗ lực học tập.
Xem thêm