Đan Trường muốn đưa con trai về Việt Nam

Giải trí
Ca sĩ Đan Trường nhớ con trai - Thiên Từ, ba tuổi - và mong đưa bé từ Mỹ về nước tránh dịch.

VIDEO MỚI NHẤT