Đoàn làm phim Nga đến Đà Nẵng quay Kỷ lục gia cắt tóc bằng kiếm

Giải trí
Có tài cắt tóc bằng hai thanh kiếm Nhật, kỷ lục gia Việt Nam Nguyễn Hoàng Hưng vừa tiếp đoàn chương trình du lịch của Nga đến thực hiện các cảnh quay.

VIDEO MỚI NHẤT