Đồng nghiệp tưởng nhớ 'Lâm Đại Ngọc' Trần Hiểu Húc

Giải trí
Âu Dương Phấn Cường - người đóng Giả Bảo Ngọc trong "Hồng lâu mộng" - đăng bài viết nhân ngày giỗ nữ diễn viên.

VIDEO MỚI NHẤT