Hàng nghìn diễn viên quần chúng ăn mì gói chờ có việc vì dịch bệnh

Giải trí
Nhiều diễn viên quần chúng ở Hoành Điếm - trường quay lớn nhất Trung Quốc - chi tiêu tằn tiện, ăn mì qua bữa vì thất nghiệp do dịch bệnh.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT