Johnny Trí Nguyễn hướng dẫn bạn gái ứng phó khi bị sàm sỡ

Giải trí
Diễn viên đưa ra các thế võ tự vệ còn người yêu của anh - Nhung Kate - vào vai nạn nhân.

VIDEO MỚI NHẤT