Lê Cát Trọng Lý - mơ và tỉnh

Giải trí
Bộ đĩa mới của Lê Cát Trọng Lý tên Dreamer (Người kẻ mộng mơ). Cô viết những bài ca bay bổng đầy chiêm nghiệm về đời sống.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT