Liveshow cuối cùng của Trần Lập

Giải trí
Trong liveshow ‘Bức Tường và những người bạn - Đôi bàn tay thắp lửa’ diễn ra vào tối 16/1 tại Hà Nội, do sức khoẻ bị ảnh hưởng nặng bởi quá trình chữa bệnh nên Trần Lập chỉ thể hiện được 4 ca khúc Mắt đen, Tiếng gọi, Tâm hồn của đá và Đôi bàn tay.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT