Những lần 72 phép của Tôn Ngộ Không bị vô hiệu hóa ở 'Tây du ký 1986'

Giải trí
Tôn Ngộ Không là nhân vật biểu trưng cho sức mạnh, tinh nhanh với 72 phép biến hóa thần thông, nhưng không ít lần bị đánh bại vì chủ quan và kiêu ngạo.

VIDEO MỚI NHẤT