Phần thi ‘Ai là triệu phú’ khó tin nhất trên thế giới

Giải trí
Được sử dụng cả 3 sự trở giúp để trả lời câu hỏi cuối cùng có phần thưởng trị giá 1 triệu đô, người chơi vẫn trả lời sai và thất bại ra về có lẽ là phần thi “Ai là triệu phú” khó tin nhất trên thế giới.
Xem thêm