Quỳnh búp bê 3: Lộ quá khứ từng bị cưỡng hiếp đến có thai của Quỳnh

Giải trí
Quỳnh dường như được chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiếp khách, trong tập 3 cô phải tiếp ông già khách VIP. Tuy nhiên bất ngờ cô có đoạn hồi tưởng đầy ám ảnh về quá khứ từng bị cưỡng ép.
Xem thêm