Tác giả 'Chim ưng và chàng đan sọt' có cảnh ân ái thô tục nói gì?

Giải trí
Bị phản ánh rằng tác phẩm của mình có nội dung nhạy cảm, thô tục, tác giả cuốn "Chim ưng và chàng đan sọt" nói gì?

VIDEO MỚI NHẤT