“Trần Lập - đời như vậy cũng đáng sống“

Giải trí
Trong giờ phút linh cữu Trần Lập rời đi, có tiếng khóc, lời cầu nguyện và tiếng hát cùng cất lên. Nói như cựu thành viên ban nhạc Bức Tường Trần Nhất Hoàng “với Trần Lập - đời như vậy cũng đáng sống”.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT