Vai diễn Nhã trong 'Về nhà đi con' khiến Quỳnh Nga bị ghét

Giải trí
Vì diễn xuất tốt vai tiểu tam trong phim "Về nhà đi con", Quỳnh Nga bị dân mạng công kích cá nhân.