Vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh chia sẻ về cuộc sống

Giải trí
“Ở Nepal, người dân họ ý thức cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào, của cải tạo ra nhiều không mang theo được nên già, trẻ, trai, gái họ mỗi ngày cầm chuỗi 2 buổi nhiễu và niệm rồi lạy sám hối những tội lỗi nghiệp chướng của mình”, ca sỹ Thủy Tiên ghi lại.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT