Giám đốc Sở Thanh Hóa bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trái quy định

Video
Trước khi nghỉ hưu 5 tháng, ông Lê Như Tuấn - nguyên Giám đốc Sở NN&PTNN Thanh Hóa ký quyết định bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trái quy định.a