Giàn bầu trái 'khổng lồ' ở miền Tây

Video
Giàn bầu của ông Huỳnh Tài, 56 tuổi, ở quận Ô Môn có trái to, nặng 15-30 kg, để trái không bị gãy cuống ông phải dùng dây nylon buộc cố định.