Gián mẹ quằn quại sinh nở trong vòng vây kiến lửa ăn thịt

Video
Gián mẹ không may rơi vào vòng vây kiến lửa. Trong lúc quằn quại đau đớn vì bị kiến lửa ăn thịt, gián mẹ vẫn thu hết sức tàn sinh ra bọc trứng. Xót xa thay khi bọc trứng lại thành món mồi ngon tiếp theo cho đàn kiến đông đặc.