DMCA.com Protection Status

Giăng lưới bắt cá kiếm gọn nửa triệu mỗi ngày

Video
Người dân vùng cửa biển huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa giăng lưới bắt cá thòi lòi, mỗi ngày thu nhập từ 500 đến 600 nghìn đồng.