Giăng lưới theo ngọn sóng biển bắt cá đối

Video
Cá đối vào bờ tìm thức ăn dưới bọt sóng, người dân Quảng Ngãi giăng lưới bắt, kiếm khoảng vài trăm nghìn mỗi ngày.

VIDEO MỚI NHẤT