Giảng viên bỏ việc về bán bánh cuốn kiếm nửa tỷ đồng mỗi tháng

Video
Chị Vũ Thị Việt Hạnh (Hà Nội) bỏ công việc giảng dạy để phát triển nghề truyền thống của gia đình, mỗi tháng mang lại thu nhập 500 triệu đồng.