3 nữ sinh đánh bạn giữa đường bị kỷ luật, ghi học bạ

Giáo dục
Các nữ sinh tham gia đánh bạn đã bị Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Diễn Châu kỷ luật cảnh cáo, ghi học bạ, nghỉ học 3 ngày. Còn nữ sinh bị đánh, sức khỏe đã ổn định và đi học bình thường.
Xem thêm