65 tân thủ khoa hào hứng nhận học bổng

Giáo dục
Từ sáng sớm (11/11), tại Trung tâm Hội nghị Thành ủy TPHCM, 65 tân thủ khoa đã đến rất sớm để chuẩn bị cho buổi lễ trao học bổng "Nâng bước thủ khoa".