Chia sẻ nhanh của thí sinh 30 điểm khối B: Yêu ngành y vì có gen di truyền

Giáo dục
Đó là thí sinh Nguyễn Trung Duy Anh, học sinh lớp 12D2 trường THPT Nguyễn Khuyến, TPHCM. Tất cả các nguyện vọng vào đại học, Duy Anh đều chọn làm bác sĩ trong tương lai.
Xem thêm