Chục sinh viên đẩy buýt Hà Nội chết máy

Giáo dục
Hành động nhanh chóng của các sinh viên và tài xế xe buýt đã giúp đường thông thoáng, không gây ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện khác.
Xem thêm