Cô giáo im lặng: Tôi đã sai, không có gì để bàn cãi

Giáo dục
"Tôi đã sai và không có gì để bàn cãi. Việc chép bài lên bảng từ sau Tết, tôi thừa nhận là có. Nhưng nếu nói tôi không giảng bài cả học kỳ, chắc chắn là không đúng", cô Trần Thị Minh Châu khẳng định.
Xem thêm