Cô giáo Sài Gòn gây 'bão' khi thưởng tiền cho học sinh

Giáo dục
Tại lớp chủ nhiệm, học sinh sẽ được thưởng 20.000 đồng mỗi bài kiểm tra trên 6,5 điểm, còn học sinh các lớp khác được thưởng 10.000 đồng.
Xem thêm