Đề Toán: Không quá khó để đạt 6 điểm

Giáo dục
Ra khỏi phòng thi môn Toán chiều nay, nhiều thí sinh cho biết đề có 60% câu cơ bản dễ dàng kiếm điểm. Tuy nhiên, đề thi cũng có nhiều câu hỏi nhằm phân loại học sinh.
Xem thêm