Đọc thơ viết bằng 'Tiếw Việt' theo cải tiến của PGS Bùi Hiền

Giáo dục
Sau vài phút làm quen, các bạn trẻ cho biết họ vẫn khó đọc tốt tiếng Việt theo đề xuất của PGS Bùi Hiền và cho rằng sẽ không dễ để thay đổi.
Xem thêm