Giáo viên bị kỷ luật vì cho học sinh diễn kịch 'nóng' kiện hiệu trưởng

Giáo dục
Một giáo viên ở TPHCM đã sân khấu hóa cảnh một số trích đoạn trong văn học trong đó có cảnh “nóng”. Sự việc bị phản ứng, giáo viên này bị cảnh cáo, không được giảng dạy, làm chủ nhiệm trong thời gian 12 tháng, chuyển về làm công tác thư viện của nhà trường.
Xem thêm