Hành trình trở thành thủ khoa Đại học KHXHNV của nữ sinh Thái Lan

Giáo dục
Đạt 10 điểm khóa luận, 3.92/4 điểm tổng kết, Lalitpat Kerdkrung là người nước ngoài đầu tiên đạt thủ khoa Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT