Hiệu trưởng ngồi tù vì bắt trẻ ăn mù tạt

Giáo dục
Bôi mù tạt lên miệng và tay trẻ là hình phạt phổ biến tại nhà trẻ, do hiệu trưởng chỉ đạo như một cách "dạy cho chúng một bài học". Tám người liên quan đến vụ án bạo hành ở một nhà trẻ Thượng Hải, Trung Quốc đã nhận hình phạt vì bạo hành trẻ em
Xem thêm