Hoàng tử bé nước Anh sắp học ở ngôi trường đại gia cũng phải xếp hàng

Giáo dục
Theo thông tin mới nhất, Hoàng tử và Công nương Cambridge có thể đã đăng ký cho Hoàng tử bé George theo học Trường Wetherby ở London. Ngôi trường này chưa hẳn đắt giá bậc nhất, nhưng có một điều quan trọng là nhân viên tuyển sinh sẽ hỏi "ai sẽ là người giới thiệu bạn?".
Xem thêm