Học sinh đau bụng vì thực phẩm mốc, hiệu trưởng bị đuổi việc

Giáo dục
Mới đây, một hiệu trưởng tại Trung Quốc đã bị sa thải vì bếp trường sử dụng thực phẩm ôi thiu, thậm chí lên mốc xanh.
Xem thêm