Học trò lớp 10 báo cáo nghiên cứu khoa học bằng... nhạc Rap

Giáo dục
Đưa nhạc Rap vào báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học về môi trường, hai học trò lớp 10 ở TPHCM gây nhạc nhiên và tạo hứng thú cho mọi người về lĩnh vực vốn được xem là khô khan.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT