Khán giả tố 'Đường lên đỉnh Olympia' nói sai lịch sử

Giáo dục
Một khán giả của "Đường lên đỉnh Olympia" phản ánh trong chương trình phát sóng chiều 29/4, phần giải thích dữ kiện về ô chướng ngại vật - Dinh Thống Nhất - bị sai lệch lịch sử.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT