Khóa luận về gà của 9X Việt được trích đăng trên tạp chí ISI

Giáo dục
Tạp chí khoa học chăn nuôi của Canada đã đăng bài nghiên cứu về ba giống gà bản địa của Việt Nam do Đỗ Quang Sơn là tác giả chính.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT