Kinh ngạc cậu bé ở Kiên Giang viết ngược mọi hướng bằng tay trái

Giáo dục
Một học sinh ở trường tiểu học Vĩnh Bình Bắc (Kiên Giang) có thể viết từ mọi hướng mà chữ vẫn thẳng hàng và đẹp.
Xem thêm