Lan tỏa tính thiện từ những tấm gương hiếu học, hiếu thảo

Giáo dục
Học bổng “Đọt Chuối Non” do báo Tiền Phong xây dựng, triển khai đến nay đã tròn 5 năm tuổi. Đây là một chương trình thiện nguyện, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm giúp đỡ và cổ vũ những học sinh nghèo đặc biệt vượt khó, hiếu học, hiếu thảo trên khu vực Tây Nguyên.
Xem thêm