Nghị lực của cậu học học trò thiếu hai cánh tay

Giáo dục
Sinh ra đã không có hai cánh tay, bố lại mất sớm, Nhẫn vẫn cố gắng tập viết bằng đôi chân để đến lớp và đang ấp ủ giấc mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin.
Xem thêm