Ngôi trường pháp thuật ở Ba Lan

Giáo dục
Sinh viên được trải nghiệm cuộc sống của phù thủy hay pháp sư với mức phí khoảng 450 USD cho ba đêm ở trong lâu đài.